<<albumler

 

Şah-ı Merdan

Kaynak: Mehmet Mustafa Dede Alevi Deyişi / Elbistan
Mirkut
Söz-Müzik: Geleneksel - Şivan Perwer
O Yanı Pembe
Kaynak: Enver Demirbağ Geleneksel / Elazığ
Cukhdag Mom
Derleyen: Garo Çalıkyan Ermeni Halk Şarkısı
Şukar Şukar
Kaynak: Volkan Balaban - Çingene Halk Şarkısı
Manaki Mu / Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum
Şiir: Fehmiye Çelik Rum Halk Şarkısı / İzmir Kaynak: Hisarlı Ahmet Türk H. Şarkısı/Kütahya
Gülüşün Gülden Güzel
Söz - Müzik: Neşet Ertaş
Siya Şaperên
Söz: Muhsin Kızılkaya Müzik: Vedat Yıldırım
Silemano
Kaynak: Mursaye Sıleman, Zülfü Selcan Epilog Müzik: Erol Mutlu Kürt H. Şarkısı / Dersim
Bugün Güzellerin Şahını Gördüm / Dem Ali Ye
Kaynak: Sadık Hüseyin Dede Alevi Deyişi / Pazarcık Kaynak: Ali Murtaza Dede Kürt-Alevi Deyişi / Pazarcık
Siya Wan / Voghperk
Söz: Vedat Yıldırım Müzik: Erol Mutlu Şiir: Yeghişe Çarents Ermeni H. Şarkısı/Adana
Elo Dino
Söz-Müzik: Geleneksel - Vedat Yıldırım Kürt H. Şarkısı / Hakkâri
"Hemâvâz" , önceki albümlerde olduğu gibi 'çok-kültürlülük' anlayışıyla hazırlandı. Bu coğrafyanın yapısında bir zenginlik olarak var olan 'farklılıkları' ve iç içe yaşamanın getirdiği kültürel 'ortaklıkları' vurgulamak, Hemâvâz'ın hazırlık ve tasarımında temel hareket noktamız oldu. Şarkı düzenlemelerinde, müziğin 'anlatısal' karakterlerini öne çıkarmaya çalıştık. İki ayrı şarkının birbirine bağlı olarak kurgulanması, bazı eserlerin 'şarkı formu'nun dışına çıkılarak yorumlanması ya da beste ve doğaçlamaların epizodik biçimde tasarlanması, vb. denemelerin nedeni budur. Ağırlıklı olarak 'vokal-perküsyon' üzerinden türettiğimiz efekt kullanımlarında, zamansal-mekansal çağrışımlar ve imgeler üzerinden belirli bir atmosfer oluşturmaya çalıştık. Bu tür imgesel denemelerin, halk şarkılarının yeniden yorumlanmasında verimli ipuçları taşıdığını düşünüyoruz.